• Ajanvaraus: 045 104 7699
  • ajanvaraus@mediferro.fi
  • Oulu, Finland

Ajankohtaista

20.2.2023 Kaleva kävi tutustumassa Mediferron toimintaan tänään. Ihmetystä herätti ettei Mediferron palveluita ole hyödynnetty jo aiemmin oys:n nuorisopsykiatrian osastojen ruuhkautuessa. Lue lisää Kalevasta.

26.12.2020 Mediferrolla on Hintassa sisustettu yksiö, jota päiväosaston potilas tai hänen vanhempansa voivat tarvittaessa vuokrata käyttöönsä, mikäli potilas on toiselta paikkakunnalta. Asunnolta on bussiyhteys Mediferron poliklinikalleTuiraan.

28.10.2020 Mediassa on ollut viime päivinä näkyvästi esillä asiakas- ja potilastietojärjestelmien tietoturva. Mediferron potilastietojärjestelmät ovat CE-merkittyjä ja kuuluvat A-luokkaan. Järjestelmämme ovat tietoturvallisia ja tarkkaan valvottuja. Koska järjestelmämme ovat liitetty osaksi Kanta-palveluita, auditoidaan järjestelmämme säännöllisesti myös toisen ulkopuolisen tahon toimesta.

9.10.2020 Koronaepidemian etenemisestä johtuen siirrymme alueellisen koordinaatiotyöryhmän suosituksen mukaisesti toteuttamaan vastaanottokäynnit pääasiallisesti etävastaanottoina. Käytämme kasvomaskeja, mikäli vastaanottokäynti toteutuu kasvotusten. Pidämme huolta myös riittävästä turvavälistä.

17.9.2020 Tänään vietämme WHO:n julistamaa potilasturvallisuuspäivää. Tämän vuoden teema on ”Henkilöstön turvallisuus on asiakas – ja potilasturvallisuutta”. Olemme työssämme tärkeässä asemassa turvallisen hoidon takaamisessa. Ajankohtaisesti turvallisuuden takaamisessa korostuu pandemiatilanteen huomiointi. Pyrimme työntekijöinä kaikin tavoin toimimaan niin, että välttyisimme virukselta ja asiakkaiden olisi turvallista tulla hoitoon meille. Koemme tärkeäksi, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä ilman hoitoa koronatilanteen vuoksi. Tarvittaessa toteutammekin turvallista hoitoa etäyhteyksien välillä, mikäli asiakkaalla on koronavirukseen liittyviä oireita tai asiakas epäilee altistuneensa virukselle vastaanottokäyntiä edeltävästi. Pandemiatilanteen lisäksi huomioimme potilasturvallisuutta useista muistakin näkökulmista käsin. Yksi keskeinen potilasturvallisuuttakin lisäävä tekijä on mielestämme asiakkaan ja perheen/läheisten aito kuunteleminen ja kuuleminen.

14.9.2020

Toteutamme vastaanottopalveluita myös etäyhteyksien avulla. Etävastaanotto säästää usein asiakkaan aikaa ja vaivaa sekä mahdollistaa palveluiden saatavuuden asuinpaikasta riippumatta. Ajankohtaisesti toteutamme hoitoa myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Vastaanottokäyntien vaivaton sovittaminen arkeen on usein myös hoitomyönteisyyttä – ja motivaatiota lisäävä tekijä. Tervetuloa vastaanotollemme joko Tuiraan tai itse parhaaksi kokemastasi paikasta!

1.10.2019

Remontoidut toimitilat