• Ajanvaraus: 045 104 7699
  • ajanvaraus@mediferro.fi
  • Oulu, Finland
Ajankohtaista

Ajankohtaista

17.9.2020 Tänään vietämme WHO:n julistamaa potilasturvallisuuspäivää. Tämän vuoden teema on ”Henkilöstön turvallisuus on asiakas – ja potilasturvallisuutta”. Olemme työssämme tärkeässä asemassa turvallisen hoidon takaamisessa. Ajankohtaisesti turvallisuuden takaamisessa korostuu pandemiatilanteen huomiointi. Pyrimme työntekijöinä kaikin tavoin toimimaan niin, että välttyisimme virukselta ja asiakkaiden olisi turvallista tulla hoitoon meille. Koemme tärkeäksi, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä ilman hoitoa koronatilanteen vuoksi. Tarvittaessa toteutammekin turvallista hoitoa etäyhteyksien välillä mikäli asiakkaalla on koronavirukseen liittyviä oireita tai asiakas epäilee altistuneensa virukselle vastaanottokäyntiä edeltävästi. Pandemiatilanteen lisäksi huomioimme potilasturvallisuutta useista muistakin näkökulmista käsin. Yksi keskeinen potilasturvallisuuttakin lisäävä tekijä on mielestämme asiakkaan ja perheen/läheisten aito kuunteleminen ja kuuleminen.

14.9.2020

Toteutamme vastaanottopalveluita myös etäyhteyksien avulla. Etävastaanotto säästää usein asiakkaan aikaa ja vaivaa sekä mahdollistaa palveluiden saatavuuden asuinpaikasta riippumatta. Ajankohtaisesti toteutamme hoitoa myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Vastaanottokäyntien vaivaton sovittaminen arkeen on usein myös hoitomyönteisyyttä – ja motivaatiota lisäävä tekijä. Tervetuloa vastaanotollemme joko Tuiraan tai itse parhaaksi kokemastasi paikasta!

1.10.2019

Remontoidut toimitilat