Lisätietoja

RO-DKT HOITO

Mediferrossa on tarjolla myös uusi ylikontrollin ongelmiin kohdistuva hoito (RO-DKT= Radikaalisti avoin dialektinen käyttäytymisterapia). Lisätietoa ylikontrollista ja hoidosta saat seuraavasta videosta:

RO DKT lyhyt esittely Mediferro 2024 (youtube.com)

Usein ylikontrolloijat ovat kilttejä täydellisyyden tavoittelijoita, jotka ovat mestareita sitkeydessään ja suorittamisessa. Uudet ja ennalta arvaamattomat tilanteet ovat heille vastenmielisiä ja he mielellään valmistelevat asioita etukäteen.  He pitävät rutiineista ja noudattavat sääntöjä. Heillä voi olla kokemus, ettei kukaan voi ymmärtää heitä ja heidän on vaikea aidosti luottaa toisiin.

Ro-dkt hoito sisältää viikoittaiset yksilöterapiakäynnit ja viikoittaiset taitotunnit luokassa.  Hoito on kokemuksellista, eikä sitä voi harjoittaa pelkästään älyllistämällä. Tavoitteena hoidossa on  lisätä ajattelun ja toiminnan avoimuutta ja joustavuutta.

Radikaalisti Avoin Dialektinen Käyttäytymisterapia on kognitiivinen käyttäytymisterapia, jonka on kehittänyt tohtori Thomas R. Lynch ylikontrollin häiriöihin. Liiallinen itsehillintä tai ylikontrolli on persoonallisuus- tai selviytymistyyli, joka voidaan tunnistaa kehittyvän varhaislapsuudessa ja se voi johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen, heikkoon sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja vakaviin ja vaikeasti hoidettaviin mielenterveysongelmiin, kuten laihuushäiriö, autismikirjon häiriöt, krooninen masennus ja pakko-oireinen persoonallisuushäiriö (ei OCD, vaan liittyen enemmän perfektionismiin, järjestykseen ja kontrollointiin.)  

RO-DKT olettaa, että voimakas herkkyys nähdä uhkia ja temperamenttinen kyky rajoittaa impulsseja sekä matala herkkyys palkinnoille liittyneenä varhaisiin kokemuksiin, että virheet eivät ole toivottuja ja itsehillintä on välttämätöntä, johtaa ylikontrolloituun selviytymistyyliin. Ylikontrollointi rajoittaa mahdollisuuksia oppia uusia taitoja ja rajoittaa positiivisten sosiaalisten vahvistamisen hyödyntämistä.   

Yksilöt, joille on ominaista ylikontrolloiva selviytymistyyli ottavat elämän vakavasti, asettavat itselleen korkeat tavoitteet, työskentelevät kovasti, käyttäytyvät asianmukaisesti ja uhraavat usein henkilökohtaisia tarpeita saavuttaakseen halutut tavoitteet tai auttaakseen muita. He ovat usein sisäisesti ”tietämättömiä” siitä, kuinka liittyä muiden joukkoon tai miten luoda läheisiä ihmissuhteita. Ylikontrolli toimii hyvin silloin kun ihmisen tulee istua hiljaa koulussa tai rakentaa esim. raketti; mutta se aiheuttaa ongelmia, kun on kyse sosiaalisista suhteista. 

Mikä on RO-DKT? 

Radikaalisti Avoin Dialektinen Käyttäytymisterapia on uusi näyttöön perustuva hoitomuoto, joka kohdistuu ylikontrollin ongelmiin. Sitä on käytetty joidenkin jäykkien käyttäytymisreaktioiden ja emotionaalisen estyneisyyden hoitoon. Näiden uskotaan olevan monien kroonisten tilojen taustalla. RO-DKT on kehitetty 20 vuoden kliinisistä ja kokeellisista tutkimuksista.  

RO-DKT on keskusteluterapiaa, joka sisältää viikoittaisia yksilö- ja ryhmätapaamisia. Hoito kestää noin vuoden.   

RO-DKT:n keskeisin käsite ja taito on Radikaali avoimuus, jonka mukaan henkisen hyvinvoinnin perustana on avoimuus, joustavuus ja sosiaalinen yhteys. RO DKT:n mukaan ”faktat” voivat olla harhaanjohtavia, koska ”emme tiedä sitä, mitä emme tiedä.” Elämä muuttuu jatkuvasti, emmekä ole tietoisia kaikista meihin vaikuttavista tekijöistä. Radikaali avoimuus on halukkuutta kyseenalaistaa itseämme ja omia uskomuksiamme ilman, että psyykkisesti romahdamme. Nöyryys ja halukkuus oppia siitä, mitä maailmalla on tarjottavanaan, auttaa meitä ihmissuhteissamme. RO DKT eroaa muista hoidoista siten, että se keskittyy sosiaalisen yhteyden parantamiseen, tutkimalla sosiaalisen viestinnän signalointia.   

Mutta mikä on sosiaalinen signaali?  

Mikä tahansa käyttäytyminen toisen henkilön läsnä ollessa riippumatta sen tarkoituksesta tai tietoisesta tietoisuudesta on sosiaalista signalointia. Ollessamme muiden ihmisten lähellä viestimme jatkuvasti (esim. esimerkiksi kehon liikkeillä ja äänensävyllä), vaikka yrittäisimme tarkoituksella olla viestimättä (hiljaisuus voi olla puhumista voimakkaampi signaali.)  

Ylikontrollin negatiiviset vaikutukset liittyvät yleensä sosiaalisiin suhteisiin.  

Ylikontrolloidut yksilöt näkevät uudet tai tuntemattomat (erityisesti sosiaaliset) tilanteet vaarallisina pikemminkin kuin palkitsevana temperamenttiin liittyvien erojen ja aiempien sosiaalisten kokemusten vuoksi. Ylikontrolloivalla on taipumus piilottaa tunteet, jolloin toisten on vaikeaa arvioida toisen aikeita.